tisdag 9 december 2014

Lucka 9: Skinkmacka intervjuar David Liljemark

Skinkmacka är Rob & Bobs flygande reporter i vått och torrt.
På sitt breda Hälsingemål kommer hon att intervjua några av seriesveriges mest intressanta profiler.
Skinkmacka: Häj du. Va' e' du fö' än då?

David Liljemark: Ôj, du får a'tt ta grundkursen först. Känner han te disse två länkera, t'exämpl?

SM: Som ja' fatterä så hålle' du på mä' lite alltmöjli't. Va' är'e 'ru gör å är'e nå' särskilt som du giller mest å hålla på mä'?

DL: Jag gillar att variera mig, därav såpass varierat output. Men jag tycker det är klart roligare att skriva och hitta på, än att teckna.

SM: Ja' ha' ju kika' på filmer'a dina på näte' å. Jävla bra grejer de' mesta där. Späciellt gille' ja' 'n där mä 'n feta lillung'n som sjunge' om snusk. Han tyck'ja va roli'. HÄHÄ!
Men ja' unn'ra lite grann hu'lu gö'rom dä filmer'a? Sitte'lu å hålle' på me' nå projekto'bla' å vifter, elle' hu' gö' lu'?

DL: Just den där filmen och liknande i samma stil är gjorda på dretsimplaste vis i Windows Movie Maker. Annars har jag fått låna en ordentlig filmkamera då det vaknats något mer seriöst.

SM: Män du, nä' jaä kolla' på filmera dina på Tubbjubb så kom ja' å tänka på 'n sak... va' betydä "svinnockarn" egenklien?

DL: "-Ni ska slöss, inte knöyvas, avslutade gamle Svinnockarn.", för att citera ur minnet från gymnasiet.
"- Ni ska slåss, gossar, men inte knivas, avslutade gamle Svinnockarn drabbningen.", för att citera ordentligare enligt källan, dvs Strindbergs "Hemsöborna".

SM: Ha lö söpe' nå mä' grisa' rå?

DL: Särimner? Ja muster bloge hanses jämt nu, se!

SM: Nä'lu kommä på besök opp ti mina traktär så måste 'lu tästa go'sakran vi har hä'. Täcksämpäl så tyck' ja att 'lu ska fara på Fä'lamarkna'n. Dä' ha'lom kôlbulla' som ä fö'jävla fin.  Ät' ni dä i Värmlann' å ellä?

DL: Du, ja ska berätt' va dä äts i Värmlann, ja. Har han int' lössen't på denna videon häller, karl?!


SM: Jaha, män då ä' ja' mä'. Förräst'n - inte för å' skryta ä, men ja' spåra' ju ur sista tur'n mä Dellenbanan, ja'.

DL: Han söker säj uttaför gränsera, hör ja. Uttaför dä vedertagne. Dä skulle kunne vare en bra karl, dä. Men ja vet föll int' så noga ...

SM: De' få' va' nog för ida' 're. Ja ha' 'n hel dumptruck mä' träck å ta hant om te' imöra ja', så vi får höras nå' mer nå'n annan gång. Känne'lu'lä klar, elle' ha' lu nå' mer du vill få mä' innan vi ä' färli'?

DL: Du, ja passer gärne på å göre söm litt' reklámm för Dayw books, söm utgitt tre böcker 2014, å böcker bihöver fölk möe uttå!

SM: Bra, män då säge' vi så. Hälsa käringa å onga' dina å. Heppårä!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar